On dormir »
HUT Apartaments Torre Viladot

TORRE VILADOT. Apataments turístics.
C/Gaudí, 7-9 25280 SOLSONA
Mail: gemma@torreviladot.com
Tel. 696954836
www.torreviladot.com

Dalt: 4-9 persones
Baix: 2-5 persones
Total 11 persones, amb possibilitat d’unir-se.