Agenda »
Activitat de natura

NIT DE PAPALLONES
Celebrarem la VINTENA edició de les NITS DE LES PAPALLONES a Catalunya i Andorra, en el marc de les European Moth Nights. Farem un cens de papallones nocturnes a les basses naturalitzades del riu Negre per a
millorar el coneixement de les nostres papallones.

5 juliol 2024 a les 22 h
A les basses naturalitzades del riu Negre (costat de la depuradora de Solsona)

« Torna