Agenda »
Activitat de natura

REVISIÓ DE CAIXES DE LIRÓ A LA FAGEDA DE BUSA
El projecte Liró a Busa és una iniciativa per l’estudi del liró gris
(Glis glis) en el marc del programa de seguiment participatiu que es fa
a tot Catalunya i que coordina el Museu de Ciències Naturals de
Granollers. Els lirons són unes espècies de mamífers bioindicadors del
bon estat de lloc on viuen (boscos madurs i ben conservats), ja que són
especialment sensibles al clima i altres factors ambientals.

Revisarem i col·locarem algunes caixes més a la fageda de Busa.

21 de juliol. Sortida a les 8 h des de la freixera del passeig de Solsona

« Torna