Agenda »
Exposició al Museu

‘IN DUBIO PRO DEO, MIL·LENARIDEL SANT DUBTE D’IVORRA,
1010-2010’

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Fins al 4 d’octubre

Horari: de dimecres a dissabte, d’11 del matí a 2/4de 7 de la tarda
Diumenges i festius, d’11 del matí a 2 del migdia

Cap a l’any 1010, el rector Bernat Oliver, celebrant la missa a Santa Maria, dubtà de la
presència real del cos i sang de Crist en l’Eucaristia i, davant d’aquest dubte, del calze
en brollà sang autèntica. El bisbe d’Urgell,Sant Ermengol, tot seguit, reuní les proves
del fet (el calze, els corporals i les estopes amb què eixugaren la sang que vessà del
calze) i les presentà al Papa Sergi IV, que reconegué amb una butlla l’autenticitat del
miracle. El pontífex es quedà amb el calze i la meitat de les estopes i a canvi donà al
bisbe d’Urgell altres relíquies i instituí laconfraria de Nostra Senyora d’Ivorra, la
primera documentada a Catalunya. El miracle del Sant Dubte i la conservació del
reliquiari gòtic que conté les proves d’aquell fet han generat un flux constant de
pelegrins a aquest santuari de la Segarra.

« Torna