Solsona » El pregoner

Pregoner

El pregoner encara perviu en el temps a Solsona; aquest és l’encarregat de fer les crides en veu alta, precedit del toc de trompeta o de les campanes, i que comunica noves d’interès general per als solsonins, ja siguin bans de l’Ajuntament (activitats culturals, espectacles, festes, anuncis com la restricció d’aigua en temps de secada…) o comunicar les defuncions pels carrers de la ciutat.