Solsona Imprescindible »
Font de l’Església

Una de les tres fonts gòtiques del segle XV existents a la ciutat.

9foto1